GÖRSEM KÂBE’Yİ

Yusuf DURSUN yusufdursun66@yahoo.com

Esen yelde, uçan kuşta,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…
Hakk’a doğru akan yaşta,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Bir âh etsem yer yarılır,
Sırtıma sevda vurulur,
Deli çağlarım durulur,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Yüce Rabbim yol verince,
Boynum olur kıldan ince,
Onca milletin dilince,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Arınsam ihramla kirden,
Rûhum inlese zikirden,
Her zerremle dört bir yerden,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Bin bir kapıdan birinde,
Kızgın kumlar üzerinde,
Tavafta alın terinde,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi.

Gönül, nefis savaşında,
Tekbirler döner başında,
Hacerü’l-Esved taşında,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Altın Oluk dökse suyum,
Zemzemle yıkansa huyum,
Noktalansa geri sayım,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…