DUÂ

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Güçsüz, âciz, boş beşeriz,
Doldur bizi yüce Rabbim!..
Hata eder, çok düşeriz,
Kaldır bizi yüce Rabbim!..

Güzellik var edep, «ar»da,
Koyma Rabbim bizi darda,
Hem seferde, hem hazarda,
Güldür bizi yüce Rabbim!..

Nimet verdin dünya gibi,
Kimi yaşar parya gibi,
Rahmetin var derya gibi,
Daldır bizi yüce Rabbim!..

Gitsek bile kuzu kuzu,
Var dünyanın tadı tuzu,
Kaybedersek yolumuzu,
Buldur bize yüce Rabbim!..

Cümbüş nedir, bilmem cazı,
Ney dinlemem, sevmem sazı,
Huşû ile her namazı,
Kıldır bize yüce Rabbim!..

Nice sırrın hikmetini,
Nice dostun himmetini,
Her nimetin kıymetini,
Bildir bize yüce Rabbim!..