GÜZEL AHLÂK

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Kurtuluşun anahtarı,
Güzel ahlâk, güzel ahlâk…
Hakikatin silâhtarı,
Güzel ahlâk, güzel ahlâk…

Ömrümüzün süsü, tâcı,
İnsanlığın ihtiyâcı,
Her marazın tek ilâcı,
Güzel ahlâk, güzel ahlâk…

Îmânın bir tezâhürü,
Verir insana huzûru,
Kalplerde nûrun zuhûru,
Güzel ahlâk, güzel ahlâk…

Rabbin, kuluna emridir,
Muhammed’in şiârıdır,
Gönüllerin baharıdır,
Güzel ahlâk, güzel ahlâk…

Edeptir her işin başı,
Ziynetini güzel taşı,
Bal eder zehirli aşı,
Güzel ahlâk, güzel ahlâk…

Köreltir hırsı, tamahı,
Alır sînelerden âhı,
Yakar kuldaki günahı,
Güzel ahlâk, güzel ahlâk…

Amellerin kemâlidir,
Mü’minlerin hilâlidir,
Sükûtî’nin ahvâlidir,
Güzel ahlâk, güzel ahlâk…