DÜNYA YALAN

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Aldanma hiç malına,
Yalandır dünya yalan…
Dönme yük hamalına,
Yalandır dünya yalan…

Bahar, yazın; kış olur,
Düz yolun yokuş olur,
Bütün ömrün düş olur,
Yalandır dünya yalan…

Kör nefse kanar olma!
Mevlâ’dan kenar olma!
Nîranda yanar olma!
Yalandır dünya yalan…

Dost kazan, dinle hatır,
Kazancın Hakk’a yatır,
Hayat sonlu bir satır,
Yalandır dünya yalan…

Kime bâkî han olmuş?
Her kul imtihan olmuş.
Âkıbet nihan olmuş,
Yalandır dünya yalan…

Mâsivâyı terk eyle,
Rabbini an, zikreyle,
Verdiğine şükreyle,
Yalandır dünya yalan…

Hiç değişmez bu usûl,
Canlar işinden mes’ul,
Rehberin olsun Rasûl,
Yalandır dünya yalan…

Niyazkâr’ca niyazım;
Ak olsun kara yazım.
Âlem duysun avazım:
Yalandır dünya yalan!..