İNCİTME GÖNÜL!

MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN)ibrahimuzun@hotmail.com

Hangi terkipten oluştun, bir nazar kıl kendine,
Gönle Mevlâmız nazar eyler, sakın incitme sen!..
Hakk’a lâyık kul olup, göster sadâkat ahdine,
Gönle Mevlâmız nazar eyler, sakın incitme sen!..

Ümmetin derdiyle dertlen, sen de peygamber gibi,
Merhamet ummânı ol, gülsün yüzün güller gibi,
Varlığın versin ferahlık rûha, misk-anber gibi,
Gönle Mevlâmız nazar eyler, sakın incitme sen!..

Nerde görsen gönlü mağmûm, muzdarip bir insanı,
Gönlü dergâh eyle, hem sev hem sevindir her canı,
Öyle bir hassâsiyet kesbet ki, sîmâdan tanı,
Gönle Mevlâmız nazar eyler, sakın incitme sen!..

Sen de Mecnûn, kırma hiçbir gönlü, görsen bin cefâ,
Dâimâ şefkatle davran, her gönül bulsun safâ,
Son nefes ânında Mevlâm, lutfedip kılsın atâ,
Gönle Mevlâmız nazar eyler, sakın incitme sen!..

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün