İLÂHÎ SIR…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Hayat mı bu bahar, ölüm mü bu kış;
Âlem susar mıydı Sûr olmasaydı?..
Böyle solar mıydı şekil, renk, nakış;
Her nefes bir hayır, şer olmasaydı?..

Bir korku, bir umut sinmiş içime;
Aldığım emânet sığmaz göçüme!..
Rahmet yağar mıydı bu dağ suçuma;
Özümde bir sonsuz nûr olmasaydı?..

Her dâim sınanır nefs, akıl, iz’an;
Sen’indir bu hüküm, bu hadsiz ihsan!..
Yine döner miydi bu devir, devran;
Bu can, bir ilâhî sır olmasaydı?..

Ölümsüz bir ömür verdin ölüme;
Sen’siz ne yer gelir, ne gök dilime!..
Aşkınla pervâne olan gönlüme;
Ateş düşer miydi kor olmasaydı?..

Sen verdin bu dile, bu hoş avazı;
Sen serdin secdeme Arş ile arzı!..
Mesih’i nûrunla alan o hazzı;
Gönül duyar mıydı dâr olmasaydı?..

Sen’indir İlâhî bu levh ü kalem;
Sen’indir bu takdir, yol, usûl, erdem!..
Ömre sığar mıydı her iki âlem;
Yükümde bu edep, ar olmasaydı!..

9 Nisan 2011