GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Tükenen ömrümüzün izleri yüzlerde bugün…
Körelen duyguların hasreti gözlerde bugün…

Yılların öfkesi sessizliği seçmiş susuyor,
Dosta söylenmeyecek sancılı sözlerde bugün…

Açılın goncaların rengini çalmış seneler,
Ne baharlarda safâ var ne de güzlerde bugün…

Ne sevenden acı bir söz ne de dostun sitemi,
Ne gülen yüzde vefâ var ne de özlerde bugün…

Seferî hüzn ile yollarda geçen ömrümüzün,
Çekemez dizlerimiz kahrını düzlerde bugün…
Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)

14 Mayıs 2003