SEN VARSIN EFENDİM!..

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Alev alevse yürekler,
Lisânında hep Sen varsın…
Aşkla çekilir kürekler,
Ummânında hep Sen varsın…

Hükmü geçmez tek okulun,
Kılavuzu Sen’in yolun!
Şahâdet getiren kulun,
Îmânında hep Sen varsın…

Sevincisin her elemin,
Övüncüsün Sen kalemin,
Her an zikreden âlemin,
Devranında hep Sen varsın…

Muhabbet Sen’in adında,
Yüceliriz hep yâdında,
Mü’minlerin feryadında,
Figanında hep Sen varsın…

Efendim, nerde hayalin?
Şifâlar dağıtan elin,
Şefâat ister Celil’in,
İmkânında hep Sen varsın…