GELİŞLİ GAZEL

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Yüzüm-gözüm senin olsun desem mecaz mı gelir?
Seninle toprağa girsem, bu dâhi az mı gelir?

Kasîdeler şakısam, şarkılar mırıldansam,
Şiir şiir sana gelsem, davul mu saz mı gelir?

Desem ki zülfüne konsam, kokunla mest olsam,
Bütün bütün senin olsam, biraz biraz mı gelir?

Ben aşkı gökkuşağından süzüp getirdim ama
Güzel, cihan sana yalnız siyah-beyaz mı gelir?

Yanıp bu nâra Edîbî, kül olduğun kalsın;
Seninki öyle heves, bir çiçekle yaz mı gelir!

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün