SANA GELDİM

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

-Ravza-yı Mutahhara’da okumak dileğiyle-

İnsanlığa rahmet yüce bir can diye geldim,
Sevdâya susuz gönlüme cânan diye geldim.

Geldim Sana ey Fahr-i Cihân sonsuz ümitle,
Ravzan bu kulun affına imkân diye geldim.

Âmentü, yolun Hak yoludur yollar içinde,
Ümmet olabilmek yüce unvan diye geldim.

Bambaşka yaratmış güzel endâmını Rabbim,
Âlemdeki her can Sana hayran diye geldim.

Aşkın, şu garip gönlümü sarmış yakıyorken,
Hicrân, dayanılmaz, acı hüsrân diye geldim.

Pervâne kesilmiş Sana âşık nice canlar,
Âciz bedenim uğruna kurban diye geldim.

Zordur öbür âlemde uzun, ince geçitler,
Rehberliğin insanlara gufrân diye geldim.

Ömrün, bize âyetleri aksettiren ayna!
Ömrün, apaçık sûret-i Kur’ân diye geldim.

Dert ortağı hiç kalmadı gerçekte cihanda,
Rûhumdaki darlıklara derman diye geldim.

Müştâk oluyor zâtını azcık tanıyanlar,
Mahrûm bulunan, bin kere pişman diye geldim.

İhvânını görmek dilemiştin ey Efendim!
Kardeşliği izzet, ulu insan diye geldim.

Yıllarca yad ellerde garip kalmışım eyvah!
Vuslat; kereminden bana ihsan diye geldim.

Nûrunla ziyâ buldu, karanlık beşeriyet!
Varlık sebebim olmana, şükran diye geldim.

Binlerce salât gönder O Sultân’a; Varoğlu,
Rahmetle «selâm» der, Yüce Rahmân diye geldim.

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

15 Mart 2011, Adatepe/Vezirköprü