CAN EFENDİM! GÜL EFENDİM!

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Aşkın ile yanmalıyız,
Can Efendim! Gül Efendim!
Her an Sen’i anmalıyız
Can Efendim! Gül Efendim!

Muhabbetin kaynağısın,
Merhametin ocağısın,
Sevgilerin odağısın,
Can Efendim! Gül Efendim!

Nisan yağmurları bile,
Sevgin ile düşer çöle,
Sen’dendir sevgimiz güle,
Can Efendim! Gül Efendim!

Ashâbın ki gökte yıldız,
Sevgin verdi onlara hız,
Sana fedâ canlarımız,
Can Efendim! Gül Efendim!

Âşıklara çile ne ki?
Diken olsa güle ne ki?
Sen’i anan dile ne ki?
Can Efendim! Gül Efendim!

Kapıldıkça heyecana,
Sevgin dolar seven cana,
Sevgimiz çok derin Sana,
Can Efendim! Gül Efendim!

Ne güzeldir şemâilin,
Gülden güzel nur cemâlin,
Örnek bize her ahvâlin,
Can Efendim! Gül Efendim!

Sevmiş Sen’i yüce Rahmân,
Övmüş Sen’i yüce Kur’ân,
Yerler, gökler Sana hayran,
Can Efendim! Gül Efendim!

Huzur verir sevgin cana,
Gönlümüz hep Sen’den yana,
Sevgi seli akar Sana,
Can Efendim! Gül Efendim!

İlim Sen’de, irfan Sen’de,
Sevgi, şefkat, derman Sen’de,
Usûl, edep, erkân Sen’de,
Can Efendim! Gül Efendim!

Sen «üsve-i hasene»sin,
Emsâlsiz ve bir tanesin,
En mükemmel, şâhânesin,
Can Efendim! Gül Efendim!

Gönlümüzün Gül Sultanı,
Ne yapalım Sen’siz ânı,
Canlar ister tek cânânı,
Can Efendim! Gül Efendim!