BİN ŞÜKRÂN

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

«Kardeşimdir, özlerim…» derdin şu âhir ümmeti,
Kardeşin olmak için ihvân olup geldim Sana!..
Her lisan «nefsî» diyorken Sen diyorsun «ümmetî»,
Böyle eşsiz lutfa bin şükrân olup geldim Sana!..

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün