KIT‘A

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Mahrum etmiş gül bedenden karlı dağlar sîneyi,
Gül cemâlin hasretinden sardı dağlar sîneyi.
La‘l-i cânân hasretinden yanmanın çok zevki var,
Sevdiğinden bir soğuk söz sanki dağlar sîneyi…

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

İstanbul, 1987