ELHAMDÜLİLLÂH!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Paslı kalpten kurtulduk, ölü idik dirildik,
Îmânın lezzetine vardık elhamdülillâh!..
Egomuza gem vurduk, serkeş iken durulduk
Hevânın direncini kırdık elhamdülillâh!..

Hem dünyamızdan geçtik hem fânî şânımızdan,
Hem öfkeden arındık hem dinmez kinimizden,
Hem malımızdan verdik hem asil kanımızdan,
Kendimizi hak yola, vurduk elhamdülillâh!..

Nefsimizi zemmettik çünkü ucub girdaptır,
Bizi Hak eri yapan o en yüce kitaptır,
Ölümden hiç korkmadık, tek korkumuz hesaptır,
Nebîler nebîsini gördük elhamdülillâh!..

Yolumuza taş koyan bunca şeytanı savdık,
Sünneti ihyâ ettik, Rasûl’ü candan sevdik,
Allah ve elçisini ihlâsla dâim övdük,
Yaramızı nur ile sardık elhamdülillâh!..

Mâsivâyı terk ettik, gafletteydik uyandık,
Mâlâyânîden kaçtık, visâle tam inandık,
Fıtratımıza döndük, zikrullah ile yandık
Hak’la kurbiyet kurduk, erdik elhamdülillâh!..

Aşk şarabından içip, oluverdik bir şeydâ,
Serde akıl bırakmaz zaten böylesi sevdâ,
Sükûtî’nin bin cânı olsun cânâna fedâ,
Rûhumuzu «O Yâr»e verdik elhamdülillâh!..