KEFİLİM OL SULTANIM!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ)niyazkar@gmail.com

Gelişinle dindi elem,
Nûra kandı bütün âlem,
Adın yazdı kutlu kalem.
Adı güzel Muhammed’im!
Gül kokulu gül Ahmed’im!

Nice olmaz Sen’le oldu,
Nice dertler şifâ buldu,
Nice kalpler îman doldu.
Adı güzel Muhammed’im!
Gül kokulu gül Ahmed’im!

Kötülüğü hep yererdin,
Ümmetine gül dererdin,
Zora önce Sen girerdin.
Adı güzel Muhammed’im!
Gül kokulu gül Ahmed’im!

Asırlardır ahval böyle,
Çare varsa, nasıl? Neyle?
Kurtuluşu bize söyle!
Adı güzel Muhammed’im!
Gül kokulu gül Ahmed’im!

Günah hoştu gözümüze,
Yalan sindi sözümüze,
Kurtlar girdi özümüze,
Adı güzel Muhammed’im!
Gül kokulu gül Ahmed’im!

Ezel-ebed Rehberimiz,
Sultanımız, Serverimiz,
Yoluna bin can veririz.
Adı güzel Muhammed’im!
Gül kokulu gül Ahmed’im!

Arayıp da izin bulsak,
Sünnetinle hemhâl olsak,
Sana lâyık ümmet kalsak.
Adı güzel Muhammed’im!
Gül kokulu gül Ahmed’im!

Günlerimiz Sen’siz kara,
Sînede onulmaz yara,
Kefil ol şu Niyazkâr’a.
Adı güzel Muhammed’im!
Gül kokulu gül Ahmed’im!