BENİ

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Ey Allâh’ım! Sana, kurban olayım.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.
Aşkınla yanayım, nurla dolayım.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.

Bir nazar kıl gitsin, kalb-i siyahım.
Affınla silinsin, cümle günahım.
Yalvarırım Rabbim, güzel Allâh’ım.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.

Gönül yarasına, aşkı derman et.
Nurlandır kalbimi, aşka kurban et.
Sevdiğin kıvamda, bir hâl ihsan et.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.

Allâh’ım kalbimi, sırlarla donat.
Sende fânî eyle, aşkınla yaşat.
Sevginle sarmala, sevginle kuşat.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.

Gönül zirvelerde, bulsun kemâli.
Vasıl olsun sana, tatsın visâli.
Öyle bir hâl ver de, melek misâli.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.

Zikredeyim Sen’i, kalbimle her an.
Nûrunla süslensin, parlasın her yan.
Aşkın ile ALLAH, dediğim zaman!
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.

Yâ Sultân-ı ebed, yâ Zât-ı ezel.
Bırakma kalbimde, hiç tûl-i emel.
Bir gönül ver bana, güzel mi güzel.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.

Velâyet ver; bitsin, nefse esâret.
Kaplasın kalbimi, nûr-i basîret.
İhsan et de bana, güzel bir sîret.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.

İkram buyur Rabbim, ilm-i irfanı.
Bitir şu gönlümü, yakan hicranı.
İlkã et kalbime, gerçek îmânı.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.

Gönül niyaz eyler, vakt-i seherde.
Mahcup etme beni, rûz-i mahşerde.
Dünyada, ukbâda, her an, her yerde.
Sen’in dostluğuna, yakıştır beni.