HAYDİ ŞİMDİ ŞÜKRETMELİ!..

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Her şeyin bir vakti var ama gönül,
Haydi şimdi şükretmenin zamanı!..
Bu dünyada rahat arama gönül!
Haydi şimdi şükretmenin zamanı!..

Seni yoktan var eylemiş Yaradan,
Yâr kalsın ağyârı kaldır aradan,
Şükürsüz huzura gitme buradan!
Haydi şimdi şükretmenin zamanı!..

Bir güzel Peygamber bir güzel Kitap!
Gönderip kuluna eylemiş hitap,
Ne şeref, zâtına kılmış muhatap,
Haydi şimdi şükretmenin zamanı!..

İnsana en güzel şekli veren O,
İz’anı, idrâki, aklı veren O,
Âşikâr veren O, saklı veren O,
Haydi şimdi şükretmenin zamanı!..

Bu dünyaya kalmak için gelmedik,
Fâiz, rüşvet almak için gelmedik,
Felekten gün çalmak için gelmedik,
Haydi şimdi şükretmenin zamanı!..

Nefsi bırakırsan kendi başına,
İsyan etmek gider onun hoşuna,
Tüketme ömrünü boşu boşuna,
Haydi şimdi şükretmenin zamanı!..

Rızkın verir yarattığı varlığa,
Şükredeni düşürür mü darlığa!
Rabbim bizi rahmetinle yarlığa!
Haydi şimdi şükretmenin zamanı!..

Ezelden ebede O’nundur hüküm,
Özel yaratıldım dünyada tekim,
İnsanım dağlardan ağırdır yüküm,
Haydi şimdi şükretmenin zamanı!..

14 Mart 2011