73. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Tarih, insanın hâfızası… Millî tarih, bir milletin hâfızası… Hiç değilse yıldönümleriyle tazelenen bir hâfıza… Çanakkale zaferlerini, İstiklâl Marşı’nın kabulünü hatırlamaksızın geçen bir Mart düşünülebilir mi?

Hatırlamanın getirdiği bir his ve bir davranış olmalı… Pek az millete nasip olacak derecede şan ve şerefle, gaye ve hedefle dolu bir mâzîmiz ve muhteşem mâzîyi destan destan yazan bir ecdâdımız var. Onlara karşı bir borcumuz var:

Vefâ…

Ecdâda vefâ, önce onları doğru bilmek ve tanımak…

Ecdâda vefâ; emanetlerine, vasiyetlerine sahip çıkmak…

Ecdâda vefâ; vakıflarına, eserlerine, kabirlerine ihtimam göstermek…

Ecdâda vefâ; onlara atılan iftiralara gereken cevabı vermek, bühtanların ortağı olmamak…

Bir milletin son silkinişi, İstiklâl Harbi’nin işaret fişeği, haşmetli bir devrin şehâmetli bir finali olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde 7. yılımızın ilk sayısı olan Mart sayımızda dosya konumuz; ECDÂDA VEFÂ…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; harem gerçeklerini ve hayal mahsulü harem iftiralarını, Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ’den nakillerle ortaya koyarak, ecdâda vefâ göstermeye davet ediyor:

“Hakikatleri katletme imkânı için objektifliği kılıf olarak kullanmanın neresi ilim? Şifâ ile mikroba eşit mesafede olmak objektiflik mi? Hele doktor için! Tarafsızlık… Nerede, ne kadar? Yalanla doğruluk arasında tarafsızlık olabilir mi?”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «İstikbâli İnşâ Edici Bir Tarih Şuuru» başlıklı makalelerinde; tarihe bakışımızın dînî temellerini, Osmanlı’yı yücelten değerleri, tarih kisvesinde karşımıza çıkan toplumların hayatında cârî ilâhî kanunları kaleme aldı.

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI; tarihî şahsiyetlere bakıştaki iki açıyı, Kanunî ve Süleyman -aleyhisselâm- misalleriyle ele aldı. Ayla AĞABEGÜM, Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ve H. Kübra ERGİN, paralel bir konuyu işlediler: Dünden bugüne günlük hayatımızdaki değişiklikler ve bu değişimin arkasında kaybolan hasletler, yitirilen değerler, unutulan kıymetler… Hayrettin DURMUŞ da masalları kaybetmemeye çağırıyor bizleri.

Can ALPGÜVENÇ, Kanunî’yi farklı cepheleriyle tanıtırken; Ahmet MERAL’in kısa dünya tarihi turunda sıra II. Murad Han’da. Ömer OKUDAN, ezanın tarihiyle beraber, Sâhibü’l-Ezân olan Abdullah İbn-i Zeyd -radıyallâhu anh-’ı tanıtıyor.

Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ Yakın Dönem hilyelerinden, Mustafa Fehmi GERÇEKER’in Hilye-i Fahr-i Âlem’ini tanıtan bir yazısıyla edebiyat bölümümüzde…

Ve şiirler… Hasletlerimizin mâzî olmaması için, istikbâlimiz olan gençleri vefâya çağıran mısralar…

Şairlerimiz de kâh mâzî ve günümüz mukayesesinin tahassürüyle, kâh ümitvar gelecek tasavvuruyla, hissiyatı kaleme aldılar.

Tarih dosyamızı hazırlarken, tarih bir kez daha tekerrür etti. İslâm dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olan halk hareketleri ve birbirine sıçrayan ihtilâller yaşanmaya başladı. Arzumuz o ki; hiçbir şeyin gizli kalmadığı bu dünyada batı, «Tarihin Sonu» olarak gördüğü demokrasisini, petrolünü içtiği müslüman memleketlere çok görmesin… Dileğimiz odur ki, dünya; tarihte gördüğü İslâm’ın hoşgörülü, güler yüzünü, adalet ve merhamet tevziini gelecekte de görsün…

Kıymetli okuyucularımız, yedinci yılımızda yine hediyeli abonelik kampanyamız var. Hazırladığımız hediyemiz şimdilik sürpriz… Hem de çok kıymetli bir sürpriz…

Son cümlemiz, yenilediğimiz parolamız: Muhteşem bir mâzîden ihtişamlı yarınlara…

Vefâ ile…

Yüzakıyla…