HENÜZ YEDİ YAŞINDA

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Beyit beyit, mısra mısra sevdalar,
Berceste sözlerle dilde bayraktır…
Âhenkle tutuşan nice hülyalar,
Mâzîden âtîye akan ırmaktır…

Eğmeden, bükmeden söyler sözünü,
Gül vaktinden besler, korur özünü,
Harlayıp Yesevî, Yûnus közünü,
Seyrî’nin yaktığı kutlu ocaktır…

Sonsuzluk çağrısı aşk otağından,
Bir meltem estirir Hirâ Dağı’ndan,
Goncayı derleyip gönül bağından,
Desteler yarına, âmâli haktır…

Mâzîden âtîye yedi yıl aştı,
Pergel emsal âlemleri dolaştı,
Huzur deyip ol maksuda ulaştı,
Adı Yüzakı’dır, yüzü de aktır…

Susması nasihat, duruşu fikir,
Meneviş duâlar, dilekler zikir,
Akıp gider gönüllerden nice kir,
Eli-yüzü güzel, özü berraktır…

Her dâim başı dik, yüzü ak oldu,
Mısra mısra bereketi çok oldu,
Karanlıklar, huzmesinden yok oldu,
Yıldız yıldız yanar, elde sancaktır…

Yedi yılda nice yüklü sayı var,
Damla damla pınar gibi suyu var,
Edep, erkân, birlik, dirlik huyu var,
Muhabbet mahfili, fitne ıraktır…

Kutlu hedeflerde çekilir sancı,
Dilimiz mübârek, şiir baş tâcı,
Günbeyli’den gelen gönül ilâcı,
Ustalar yanında, mevkim çıraktır…

Beyit beyit mısra mısra sevdalar,
Sözdeki hakikat, dilde bayraktır…