YİTER ELBET!..

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Uzun sürmez kara gece,
Yiter elbet, yiter elbet!..
Ömür ne ki kısa hece,
Yiter elbet, yiter elbet!..

Bazen kızıp darılırsın,
Sabrın taşar kırılırsın,
Boş hayale sarılırsın,
Yiter elbet, yiter elbet!..

Gönül, vefâsıza değil,
Hak aşkıyla Hakk’a eğil!
Her güzele verme meyil!
Yiter elbet, yiter elbet!..

Gül, dikene koku saçar,
Bülbül aşkla olmuş nâçar,
Fânî dünya gelir geçer,
Yiter elbet, yiter elbet!..

Uyan artık Niyazkâr’ım,
Amelini koyma yarım,
Yitmez deme ömür vârım,
Yiter elbet, yiter elbet!..