NEFSİ BUL GÖNÜL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Garip, gurbet elde acze düşmeden;
Ara, nefs içinde, nefsi bul gönül!..
Ömür kervanımız menzil aşmadan,
Ara nefs içinde, nefsi bul gönül!..

Eğilme Nemrud’un şan, şöhretine;
Meyletme Kārûn’un mal, servetine…
Yûsuf’la nur olan nefs hürmetine,
Ara nefs içinde, nefsi bul gönül!..

Oku hikmetini yok ile varın;
Seyrini idrak et, her bir efkârın!..
Cevheri sen oldun gizli esrarın,
Ara nefs içinde, nefsi bul gönül!..

Hayır yap, hatır al, gaflete dalma;
Özge heveslere gönlünü salma!..
Nefsine yan çıkıp, nefsinden olma,
Ara nefs içinde, nefsi bul gönül!..

Yürü Hak yolunda, hak ile bir ol;
Mârifet çarkında hâsıl ol, durul…
Geç gönül köşküne gönlünce kurul;
Ara nefs içinde, nefsi bul gönül!..

Nefsini bilen kul, her nefes olur;
Yedi nefs içinde nefsini bulur!..
Nefsini bulan kul, Mevlâ’yı bilir;
Ara nefs içinde, nefsi bul gönül!..

6 Şubat 2011