SEYYAH

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Bir garip seyyahım önümde yollar,
Nice mekânlara uğrar gezerim…
Savuşur mevsimler devrilir yıllar,
Geceyi gündüze karar gezerim…

Ezel diyarından başladı sefer,
Bir güzel sevdası gözlerimde fer,
Fermanı boynuna asılmış nefer,
Her yerde kısmetim arar gezerim…

Hak beni halîfe kıldı cihana,
Âlemde ne varsa hizmetkâr bana,
Takdir-i Huda’yla geldim bu hana,
Ebedî yurdumu sorar gezerim…

Eşref-i mahlûkum adım da Âdem,
Verilmiş kararım, biçilmiş vâdem,
Hatamı hatırlar yaş döker dîdem,
Vuslatıma hayal kurar gezerim…

Eşyaya hükmeder, mahirdir elim,
En güzel kelâmı söylüyor dilim,
Bana Yaratan’dan ihsandır ilim,
Türlü hâdiseyi yorar, gezerim…

Dert geldi dünyaya benimle bile,
Yoğurdu gam keder, pişirdi çile,
Ben de hayret ettim bendeki hâle,
Başımı çengelle tarar gezerim…

Kimisinin hanları var cismi yok,
Kimi gelip gitmiş amma ismi yok,
Bir güzel var, gölgesi yok, resmi yok,
Aşkıyla dağları yarar gezerim…

Uğrayıp geçtiğim beldeler, köyler,
Menzilden menzile bir göçü söyler,
Dağlardan yol tutmuş dereler, çaylar,
Onlarla dertleşir ağlar gezerim…

Mevlâ bir dert vermiş içinde derman,
Burası ekindir ötede harman,
Ecel de zamanı eğiren kirman,
Gün gün, saat saat sarar gezerim…

Güzelin hayali düşerken güle,
Hakkı’nın bağında kopar velvele,
Kervan yol alırken dönülmez ele,
Fenâ kafesini kırar gezerim…