FETİH CAMİİ AYASOFYA

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Ebedîleşen fetih mûcizesinde, her nazarda;
Ezelî Muhammedî hikmeti âşikâr görürsün…
Dede’nin ferahfezâsıyla kanatlanan cihanda;
Ayasofya’dan ezan sesleri yükselince hürsün…