MÂZÎ OLMASIN!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

-Ertuğrul Gāzîlerin, Osman Gāzîlerin evlâtlarına-

Ceddin gazâ etti, yendi düşmanı,
İsminin vasfına eklendi «gāzî»
Şekli değişse de hasmını tanı;
Dikkat et, olmasın gāzîlik mâzî!..