ECDÂDA VEFÂ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Şanlı dünden kopanın yârını hüsran ve cefâ,
Tâc-ı târîh olamaz öylesi evlâda safâ.
Söyle Seyrî, büyüten sır, bir avuçluk çadırı,
Yediden yetmişe Allah diyen ecdâda vefâ!..

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)