DEĞERLERİMİZ

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Bir zamanlar bizler de gerçekten azimkârdık,
Topluma mâl olan her haslete hürmetkârdık.

Üç kıtada İslâm’ın fermanını uygular,
Diyardan diyara gür seller gibi akardık.

Kul hakkına savaşta bile riâyet eder,
Aldığımız üzümün parasını takardık.

İnsanlığı dünyaya öğretmek arzusuyla,
Okyanuslar aşarak gemileri yakardık.

Sabah siftah edince, sonraki müşteriyi,
Komşuya gönderecek ahlâkta fedâkârdık.

Eğer hayâsız bir el uzanırsa nâmusa,
Sütçü İmam misâli kurşunları çakardık.

Îman, ihlâs ve takvâ üzere hayat sürer,
Mevlâ’nın her emrine şeksiz itâatkârdık.

Mâsivâdan el çekip, hayırlarda yarışır,
Âlemler Sultanı’nın yolunda hizmetkârdık.

Tevhidin alâmeti, kardeşliğin sembolü,
Eserler inşa eden, hünerli sanatkârdık.

Dostumuzu dost bilir, emâneti hıfzeder,
Yapılan iyiliğe yıllarca vefâkârdık.

Bencillik belâsını ufkumuza uğratmaz,
Kimsesizin derdiyle dertlenen cefâkârdık.

Yanlışa cesaretle; «Dur!» demekten çekinmez,
Doğrunun önündeki engelleri yıkardık.

Ne çok değerlerimiz mevcuttu ey Varoğlu;
Mâzîde her haslete, aşkla sahip çıkardık…

10 Şubat 2011, Vezirköprü