GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Sinecek bir gece sâhillere sessizce o ses,
Yakacak kor gibi her sîneyi sevdâlı nefes..

Yine uşşâkı unutmuş dolaşırsın el ile,
Yakışır sanma sakın ilgini ağyâr ile kes!..

Yanıyor âşığının sînesi söndürme sakın,
Ne olur sevdiceğim bağrıma meltem gibi es…

Şu gönül tıflımızın andığı hep zülf-i siyâh,
Olsa âkil acebâ mâra da eyler mi heves…

Seferî boş yere eğlenme hemen yollara düş,
Yola çıkmış yine kervan hadi ses verdi ceres…

15 Mayıs 2004,İstanbul

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün