PERİŞAN

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Hakk’ı bırakıp da bâtılı seçmiş!
Özünü yitiren kullar perişan!..
Sıcağa aldanıp erkenden açmış!
Çiçekler perişan, dallar perişan!..

Dilde sükûnet yok canda sabır yok!
Sevgiden eser yok, zerre şükür yok!
Amelde ihlâs yok, kalpte huzur yok!
İzlenip durulan yollar perişan!..

Hep yalan konuşur, hep gıybet eder!
Sözünde hiç durmaz hıyânet eder!
Bıkmadan saldırır hakaret eder!
Allâh´ı anmayan diller perişan!..

Helâl-haram demez kazanca bakar!
Gönlünü meyledip harama akar!
Çıkarı için de herkesi yakar!
Harama uzanan eller perişan!..

Kini zehir gibi, hasedi eter!
İtimat yerle bir, edepse heder!
Çalmak mârifetmiş, yığmaksa değer!
Cehennem yakıtı mallar perişan!..

Gurbete alışır anmaz sılayı,
Mukîm gibi yaşar bilmez belâyı,
Ayrandan hoşlanmaz içer kolayı
Acısı dinmeyen pullar perişan!..

Dünyada ebedî kalmayı ister,
Zahmetsiz çok zengin olmayı ister,
Amelsiz, ilimle dolmayı ister,
Beyhûde harcanan yıllar perişan!..

Eyvah talan vurdu bozuldu bağlar!
Ömrünü boş yere çürüten ağlar!
Ey Sükûtî yürür gün gelir dağlar!
Diriliş gününde hâller perişan!..