BİR DAKİKA!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Gurubdan sonra zulmet çöktü şarka…
Karanlık çehreler zulmetti halka…

Birin taksîmi bin olmuş ne fayda?
Bölük pörçük, bir ümmet, çıktı kırka!

Mühür gitmiş, kalem ağyâr elinde,
Mürekkep petrol olmuş, ülke hokka…

Reisler mîdesinden bağlı kukla,
Ve bayrak sandığın yalnızca marka…

Kral, albay, reis… hep diktatörlük,
Siyâset kör kılıç, saplandı ırka…

Küfür üst üste kursun onca paktı,
Yasaktır; ehl-i din kurmaz alâka…

Şu meydan aç-açık kalmış fakirler,
Salonlar tok… Basîretlerde burka…

Döner devran, tedâvül sırrı zâhir,
Gül ey tâlih! Çomak el koydu çarka!

Zulüm er-geç bulur Hak’tan zevâli,
Bu mutlak hükme tüm târih vesîka…

Uyanmaz sandılar milyonla halkı;
Uyandırmakta bir ses halka halka…

Ne özgürlük, ne zenginlik, ne açlık!
Yanık feryatların mânâsı başka…

Ayaklardan çözülmüş bağlar artık…
Döner elbette ilk fırsatta Hakk’a…

Hıyânet sayma isyân etse millet;
Neden dersen, derim «Men dakka dukka!»

Esâretten cesâret çıktı Tâlî!
Külünden doğdu «yüz» efsâne ankā!

«Otuz-kırk yıllık istibdâda yetti»
«Terâküm depreminden bir dakîka!»

اوتوز قيرق ييللق استبداده يتدى
…تراكم دپرمندن بر دقيقه
Vezni: mefâîlün / mefâîlün / feûlün

28 Şubat 2011, Toygar Hamza