BİZİM KÖYÜN ETEKLERİ

Sadettin KAPLAN sadettinkaplan@gmail.com

Bizim köyün etekleri dantelli,
Desenleri bin çiçeğin özüdür…
Gelinin sevdası gözünden belli,
Yiğitlerin sözü «erkek sözü»dür…

Bizim köyün yaşlıları pehlivan,
Gün boyunca toprak ile güreşir,
Balı ballandırıp dururken kovan,
Arı dalda yaprak ile güreşir…

Bizim köyün yaylaları yaylanır,
Gül emzirir deresinin suları,
Dağlarında zorlu kışlar eğlenir,
Fırtınalar sık koparır yuları…

Bizim köyün kadınları er gibi,
Bazı Nene Hatun bazı Telli’dir,
Başları gök ayakları yer gibi,
Gönülleri gözlerinden bellidir…

Bizim köyün çocukları büyüktür,
Boz tarlaya yıldızları ekerler,
Dünya onlar için heybede yüktür,
Zorlukları çekçek gibi çekerler…

Bizim köyün etekleri ovadır,
Yolcuya han garip kuşa yuvadır…