YAKARIŞ

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Tevhidi bırakıp Sana eş koşan!
Âsî kullarından eyleme yâ Rab!..
İslâm’ı terk edip şirkle kaynaşan!
Âsî kullarından eyleme yâ Rab!..

Kadını yüceltip ilâhe yapan!
İnsana zulmedip doğrudan sapan!
Sen’i inkâr edip tağûta tapan!
Âsî kullarından eyleme yâ Rab!..

İslâm’ı bilip de amel etmeyen,
Doğruyu görüp de kabul etmeyen,
Malını-mülkünü sebil etmeyen,
Âsî kullarından eyleme yâ Rab!..

Yalanı-dolanı meziyet sayan,
Güçsüzü ezmeyi rekabet sayan,
Haramı toplumda zaruret sayan,
Âsî kullarından eyleme yâ Rab!..

Gönlünü hayata kaptırıveren,
Parayı bulunca taptırıveren,
Yılda bir estetik yaptırıveren
Âsî kullarından eyleme yâ Rab!..

İhtirasa düşüp edepten olan,
Amel defterleri günahla dolan,
İfratla, tefritle başbaşa kalan,
Âsî kullarından eyleme yâ Rab!..

Ölümü unutup dünyaya dalmış!
İrfandan kopup da hülyaya dalmış!
Gaflet uykusunda rüyaya dalmış!
Âsî kullarından eyleme yâ Rab!..

Keder çiçeklerim açıyor güzün,
Sükûtî kuluna yoldaştır hüzün
Ne olur sonumu getirme hazin,
Âsî kullarından eyleme yâ Rab!..