GİTTİ GİDER

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Hırs atına binenlerin,
Yolu kinden aşar gider…
Kin ardına sinenlerin,
Yolu hepten şaşar gider…

Sevgi nedir bilmeyenin,
Yetim yaşı silmeyenin,
Ekmeğini dilmeyenin,
Günahları taşar gider…

Hep dostluktan dem vuranlar,
Zulme karşı dik duranlar,
Gönüllere taht kuranlar,
Adam gibi yaşar gider…

Karaları ak edenler,
Alınları pâk edenler,
Dostluğu idrâk edenler,
Mutluluğa koşar gider…

Derde dermân olanların,
Hatır-gönül soranların,
Düşü hayra yoranların,
İşi dağdan aşar gider.