DUÂ

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Şu kirlenen özümüzü,
Pâk eyle Sen ey Allâh’ım!
Hesap günü yüzümüzü,
Ak eyle Sen ey Allâh’ım!

Sarardıkça bağlar gibi,
Hüzün çöker ağlar gibi,
Günahımız dağlar gibi,
Yok eyle Sen ey Allâh’ım!

Bahar eyle güzümüzü,
Sana döndür yüzümüzü,
Orda bizim azımızı,
Çok eyle Sen ey Allâh’ım!

Hem Evvel’sin hem de Âhir,
Hem Bâtın’sın hem de Zâhir,
Nice aç var, nice fakir,
Tok eyle Sen ey Allâh’ım!

Açık eyle önümüzü,
İyi eyle ünümüzü,
Hakk’a doğru yönümüzü,
Tek eyle Sen ey Allâh’ım!

Rasûlü’nün ümmetini,
Bildir bize kıymetini,
Mü’minlere cennetini,
Mülk eyle Sen ey Allâh’ım!

Yürünecek doğru bir yol,
Yaşanacak güzel bir hâl,
Tutunacak sağlam bir dal,
Halk eyle Sen ey Allâh’ım!

Ne ağrı var ne de sızı,
Ne kışı var ne de yazı,
Güç ver, orda sırtımızı,
Pek eyle Sen ey Allâh’ım!

Hedefimiz hep ileri,
İyilikten koyma geri,
Cennetine mü’minleri,
Sevk eyle Sen ey Allâh’ım!

Her yerde var aynı illet,
Görülmemiş böyle zillet,
Küfür olmuş tek bir millet,
Şakkeyle Sen ey Allâh’ım!

Firâsetli, âlim, ârif,
Anlayışlı, ince, zarif,
İnananı hem de latif,
Şık eyle Sen ey Allâh’ım!

Korksak bile hesabından,
Rahmetin çok, gazabından,
Kâfir korksun azâbından,
Şok eyle Sen ey Allâh’ım!

Kavuşturdun yoktan vara,
Affet bizi, atma «nâr»a,
Baştanbaşa feyze, nûra,
Gark eyle Sen ey Allâh’ım!