YÂ İLÂHÎ!

Sadettin KAPLAN sadettinkaplan@gmail.com

Yâ İlâhî yarattığın yer bizi,
Hep yedirmez gün gelince yer bizi…

Akıl verdin bilinmezi bilmeye,
Gafil odur bildiğini bilmeye…

Bağı bilmez kır dikene gül diyen,
Aşkı bilmez ağlayana gül diyen…

Hasret odur çağladıkça gül/dere,
Kor pençeler kenarından gül dere…

Gurbet odur yârenlerin yâd ola,
Şerbet odur ya boşala ya dola…

Doğduğun an aday oldun ölmeye,
O kimdir ki hep yaşaya ölmeye?..

Bir çığlıktır ömre ilk gün âhımız,
Her nefeste artıyor günahımız…

Yâ İlâhî bir ömür bir an gibi,
Kabul eyle doğduğumuz an gibi…