ÂRİFLER SULTÂNI SÂMİ BABAMIZ…

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

Melekler hâllendi onun hâliyle,
Ârifler Sultanı Sâmî Babamız…
Helâl lokma kazanırdı eliyle,
Maîşet derdinde alın teriyle…
Uzun irşad ve bereket ömrüyle,
Dertlerin dermanı Sâmi Babamız…

Simyâyı lutfetti Zü’l-Celâl ona,
Altına dönerdi, istese bina,
Mâsivâyı terkle yücelen mânâ
İhlâs kahramanı Sâmi Babamız…

Rikkate ulaşmak için kalplerde,
Az yemek, az uyku şart derdi, ferde…
Mâlâyânîyi terk… derdi, elzemdir.
Az konuşmak bir de, Hakk’ı çok zikir…
Zamanı ibâdet, tefekkür dolu,
Anlattı ihvâna, en hâlis yolu,
Ne incindi, ne incitti, nur gibi,
Oldu edep tâcı, vâris-i nebî…
Ğafur Rabbim bir gün çağırdı onu,
Lâyık bir kullukla; bir Şubat günü,
Uçtu, Arş mihmânı Sâmî Babamız…