ÖLÜRKEN DUÂ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Benim değildir bu can, Sen’in cânındır yâ Muîn:
«Teveffenî müslimen ve elhıknî bi’s-sâlihîn…»*

*“Allâh’ım! Canımı müslüman olarak al ve beni sâlihler arasına kat.” (Yûsuf, 101)

Vezni: Âyetin vezni.