KALEMİN AŞKI

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Yâr huzûrunda kıyamlarda durup diz çökerek…
Yüz sürüp secdede fermânına yaşlar dökerek…
Kalemin aşk-ı muammâsını ibretle oku;
Eriyor sevgilinin gönlüne tuğrâ çekerek…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)

21 Kasım 2007