AFFET ALLÂH’IM!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR)varoglu5@gmail.com

Aczimi anlayıp geldim niyâza,
Yaptığım suçları affet Allâh’ım!..
Bırakma nefsime aman bir lâhza,
Tuzaklar önünde hıfzet Allâh’ım!..

Yönelirse garip kulun seherde,
Zâtınla arada bulunmaz perde,
Şifâ ver kalpteki onulmaz derde,
Rahmetin mü’mine sıhhat Allâh’ım!..

Riyâzetle olur katında değer,
Duayla yapılır mîrâca sefer,
Yüzümüzü dâim eyle münevver,
Gösterme ukbâda zulmet Allâh’ım!..

Ülkeme uğratma hiçbir felâket,
Silinsin hisleri saran cehâlet,
Yaşamasın yurdum «tek» gün esâret!
Yücelsin cihanda devlet Allâh’ım!..

İnsanlar çekmesin dünyada darlık,
Kazansın nesiller helâlden varlık,
Yer etmesin vicdanlarda sağırlık,
Dirilsin millette haslet Allâh’ım!..

Muhtaç etme merde yahut nâmerde,
Düşmüşüz cimrilik denilen derde,
Her cana cömertlik nimeti ver de,
Huzuru tatsın şu millet Allâh’ım!..

Çıkarma ey Rabbim kendi sözünden,
Ayırma Rasûlün kutlu izinden,
Düşürme nârına günah yüzünden,
Dar sıratta eyle nusret Allâh’ım!..

Çileyle doludur dünya hayatı,
Sebata verilir hep mükâfatı,
Gayretle kazanır kişi vuslatı,
Yazılır deftere ümmet Allâh’ım!..

Yuvamıza her dem bitmeyen huzur,
Evlâda Kur’ân’ı anlayan şuur,
Dîni ömrümüzde solmayan bir nur,
Ediver bize de kısmet Allâh’ım!..

İlâhî, giderken yüce katına,
Îmanla bineyim ölüm atına,
Âlemler sultanı Gül hürmetine,
Bahşet Varoğlu’na cennet Allâh’ım!..

15 Ocak 2011, Vezirköprü