KALEM İLE KELÂM

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Ak kâğıt üstünde dolaşan kalem,
Yazdıkların hakkı dile getirsin.
Sevdânın sonunda olsa da elem,
Bülbül sadâsını güle getirsin…

N’eyleyim ellerin kaşı gözünü,
İstemem âlemin yalan sözünü.
Âşığın seherde yanan özünü,
Hasretin derdini tele getirsin…

Dost adını gece-gündüz anarım,
Düşte görsem çıkıp geldi sanarım.
Kendimi bileli böyle yanarım
Rüzgârlar yağmuru çöle getirsin…

O güzelin evsâfını yaz bana,
Methini dinlemek verir haz bana,
Ben volkan olmuşum netsin köz bana,
Yeller kokusunu küle getirsin…

Hakkı’nın gönlünde bitmez acılar,
Her gün tazelenir derin sancılar,
Kutlu beldelerden dönen hacılar,
Haberini elden ele getirsin…