RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Âlemde gönül, gönülde câm oldukça;
Sermest oluruz bâde tamâm oldukça.
Tâ haşre varır böylece sevdâlarımız,
Şevkî Bey’in uşşâkına râm oldukça.