DÖRT MEVSİM…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gel a gönül ilk evveli, son sonu;
Sen de düşün, sen de ara, sen de bul!..
Hayat denen üç sahnelik oyunu;
Sen de düşün, sen de ara, sen de bul!..

Ârif bilir, garip kulun hâlini;
Her doluşta her an artan cehlini!..
Yerin-göğün tesbih eden dilini;
Sen de düşün, sen de ara, sen de bul!..

İhlâs ile derdim hikmet sözünü;
Elif elif sürdüm aşkın izini!..
Âlem içre âlemlerin özünü;
Sen de düşün, sen de ara, sen de bul!..

Zaman akar, devran döner bu canda;
Nefs elenir vicdan adlı mîzanda!..
Gizli, ayân her ne varsa îmanda;
Sen de düşün, sen de ara, sen de bul!..

Tefekkür et vecd içinde âlemi;
Kudret ile bahtı yazan kalemi!..
Arzdan Arş’a her sevinci, elemi;
Sen de düşün, sen de ara, sen de bul!..

Kulluk eyle, sıdka bağla her işi;
Sende akar nedâmetin gözyaşı!..
Dört mevsimde ya baharı, ya kışı;
Sen de düşün, sen de ara, sen de bul!..