ALLÂH’A KOŞ!..

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Fefirrû ilâllah: Allâh’a koşunuz. (ez-Zâriyât, 50)

Rabbin çağırıyor, durursun halâ.
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..
Bu yolda durulmaz, verilmez mola.
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..

Allah de daima, kalma zikirden.
Kararmış kalbini, arındır kirden.
İkmal et dersini, ulu bir pîrden.
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..

Teslim et Allâh’a, kendi varını.
Arz eyle secdede, âh u zârını.
Görmekse muradın, Dost dîdârını,
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..

Aşkla yanmayana, vuslat verilmez.
Hakikat bağında, güller derilmez.
İsyanla, tuğyanla, Hakk’a erilmez.
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..

Sil, süpür kalbinde, bırakma riyâ.
Vurulur nefsine, mühr-i asfiyâ.
Olmak istiyorsan, sen de evliyâ.
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..

Allah için olsun, bütün gayretin.
Tattıkça yakîni, artar hayretin.
Bekā billâh ise, gerçek niyetin.
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..

Tevbe et Rabbine, dalma günaha.
Mevlâ’m yetiştirsin, fenâ fillâha.
Vuslat ise arzun, yüce Allâh’a,
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..

Nefis gayyâsından, yüksel kemâle.
Velâyet tahtında, ulaş visâle.
Kavuşmaksa gayen, nûr-i cemâle.
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..

Allâh’a koş artık, dünyayı bırak.
Hedef cemâlullah, menzilse ırak.
Cennetü’l-Firdevs’tir, nihâî durak.
Allâh’a koş gönül, Allâh’a gönül!..

31 Ocak 2009