PASLI KİLİTLERİ ÂMİNLER AÇAR

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Hak niyetle başla dostum her işe,
Çok belâdan korur, azı duânın…
Daimî tecellî etmez peş peşe,
Aksi öte vurur bazı duânın…

Bir içten yakarış boş kalır sanma!
Ümidi yitirip şeytana kanma!
Günaha dalıp da nârına yanma!
Tevbeyle nur olur közü duânın…

Yapılan duâlar Rabbe ulaşır,
Melekler Mevlâ’dan müjdeler taşır,
Nefis azgın ise kire bulaşır,
Kurtuluşa varır izi duânın…

İnançsızlık kuyu, kör ve derince,
Sorgu-sual başlar kabre girince,
Her ruh vücudunu tekrar görünce,
Hem sevinç hem sürur yüzü duânın…

Tevhide râm olsan kalmazsın nâçar,
Paslı kilitleri «âmin»ler açar,
Dilerse bir gönül kanatsız uçar,
«Besmele»de durur özü duânın…

Niyazkâr’ım iş mi boşa yorulsan?
Çektiğin cefâdan kime darılsan?!.
Benlikten vazgeçip Hakk’a sarılsan,
Beş vakitte yürür sözü duânın…