SEN HER ŞEYSİN…

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)nejatsefercioglu@hotmail.com

Her söze unvan sensin, dertlere derman sensin…
Çok uzak diyarlardan beklenen kervan sensin…

Dillerdeki destan sen, gönüllerde harman sen,
Âşığın göz kırpmadan daldığı umman sensin…

İnci sensin, mercan sen, devir sensin, devran sen,
Vuslatını isteyen canlara cânan sensin…

Hünkâr sensin, hakan sen, katletmeye ferman sen,
Kurtuluş yok Mansûr’a her dâra meydan sensin…

Mutluluğa imkân sen, dillerde heyecan sen,
Cân almaya atılan oklara kalkan sensin…

Akıl sensin, iz’an sen, ilim sensin, irfan sen,
Dil denen kuzuları güdecek çoban sensin…

Seferî’nin yolusun, hem sağı hem solusun,
Sen herkesten ulusun; âleme sultan sensin…

10 Mayıs 2010, Girne