KULA SELÂM

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER)onderirfan@gmail.com

Hakkı dâim üstün tutan,
Kula selâm, kula selâm!..
Öfkesini her an yutan,
Kula selâm, kula selâm!..

Her nefeste zikreyleyen,
Ömür boyu fikreyleyen,
Gece-gündüz hayreyleyen,
Kula selâm, kula selâm!..

Bu dünyadan kâm almayan,
Hazza, zevke hiç dalmayan,
Çok ağlayıp pek gülmeyen,
Kula selâm, kula selâm!..

Kanaati azık yapan,
Yalnızca O Bir’e tapan,
Nefsini beş vakit tepen,
Kula selâm, kula selâm!..

Sözü kısa tutabilen,
Helâl lokma yutabilen,
Mâsumâne yatabilen,
Kula selâm, kula selâm!..

Sükûtî der: Allah diyen,
Mevt olmadan kefen giyen,
Cennet taâmından yiyen,
Kula selâm, kula selâm!..