HELÂL OLMALI

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Yüreğine gül sevgisi,
Takışın helâl olmalı…
Hayatını simgeleyen,
Nakışın helâl olmalı…

Niyetin bağlı özüne,
Aklın yön versin sözüne,
Öyle emret ki gözüne,
Bakışın helâl olmalı…

Nefis çekilsin aradan,
Müjde gelsin mâverâdan,
Şimşek olup tâ semâdan,
Çakışın helâl olmalı…

İzle mürşidin peşini,
Kavî tut her bir işini,
Gönüldeki ateşini,
Yakışın helâl olmalı…

Rahmet iste susuz çöle,
Durma yürü sebat ile,
Düzlükte incinsen bile,
Yokuşun helâl olmalı.

Gayretlerin gitmez boşa,
Ön safa geç koşa koşa,
Girip nefsinle savaşa,
Çıkışın helâl olmalı…

Sorma zaman, mekân nerde?
Göz açılır perde perde,
Çağrıldığın kutlu yerde,
Çöküşün helâl olmalı…

Melek sezâ olsun huyun,
Olsun pınar gibi suyun,
Rabbin huzurunda boyun,
Büküşün helâl olmalı.

Bakma rengine dünyanın,
Sonu gelmez ki hülyanın,
Çilesini bu sevdanın,
Çekişin helâl olmalı…

Varıp aşkın otağına,
Sarıl gönül toprağına,
Gülleri aşkın bağına,
Dikişin helâl olmalı.

Hoşgörüye bürünerek,
Ayan beyan görünerek,
Tevâzûya sarınarak
Akışın helâl olmalı.

Günbeyli sar gönülleri,
Titresin gönül telleri,
Diktiğin gonca gülleri,
Kokuşun helâl olmalı…

Gönlündeki kor ateşi,
Yakışın helâl olmalı…