NİYAZ GAZELİ

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Rûhum sükût içinde, sezer miydin ey güzel?
Savruldu yollarında, ezer miydin ey güzel?

Bülbül gazelleriyle sabahlardı her gece,
Bir güldü, soldu gitti, üzer miydin ey güzel?

Kalbim İrem Bağı’nda cehennemle yüzleşir,
Cennet havuzlarında yüzer miydin ey güzel?

Hicrinle kaynıyorken içim böyle her vakit,
Sen gurbet ülkesinde gezer miydin ey güzel?

Bir gün desem ki, sırrımı fâş etmek isterim;
Ol demde bunca sırrı çözer miydin ey güzel?

Ömrüm vefâ edip de Edîbî’dir âşığın;
Bir gün cihânı aşkla bezer miydin ey güzel?

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

21 Eylül 2005, İstanbul