ASIL YAKAN

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Allah değil, ateşte veballer yakar seni,
Nefsinde türlü türlü şu hâller yakar seni!..
Kan terletir azâbı harâmın, bilir misin?
Hattâ zaman zaman da helâller yakar seni!..

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün