TEK ÖLÇÜ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Tek ölçü, Hudâ emri; Hudâ derse haram;
Cennette biten meyve de pistir, kötüdür…
Mûsâ olan almaz, Firavun’dan ikram…
Yalnızca helâl; vâlidenin ak sütüdür…