TÖVBEYE GELDİM

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Yıllarımı yanara,
Verdim tövbeye geldim…
Gülleri bir kenara,
Serdim tövbeye geldim…

İki dünya bedbahtı,
Nefs denen azgın atı,
Çöplüğe saltanatı,
Sürdüm tövbeye geldim…

Göremedim gerçeği,
Yanlış tarttım ölçeği,
İzinsiz her çiçeği,
Derdim tövbeye geldim…

Baktım ki kâinatta,
En dipteyim, en altta.
Libâsımı üst katta,
Ördüm tövbeye geldim…

Gökkubbe yarılmakta,
Tüm mahlûkat ayakta,
Birçoğunu dayakta,
Gördüm tövbeye geldim…

Bilemedim bu ne iş!
Kimi elde kızgın şiş,
Yollar yokuş ve iniş,
Sordum tövbeye geldim…

Lisân-ı İsrâfil’le,
Düştü yola gaf ile.
Dizlerime nâfile,
Vurdum tövbeye geldim…